Nowe Szanse Zatrudnienia

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o.

 Opublikowano: 02.02.2015 r.

 

Informujemy o zmianie godzin pracy biura:

 

Od dnia 01.02.2015 r.

Biuro Projektu w Skarżysku-Kamiennej

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00

 

Biura Projektu w Starachowicach i Końskich zostały zamknięte.

Wszelkie informacje dostępne wyłącznie w biurze w Skarżysku-Kamiennej, ul. Fałata 18

bądź pod numerami telefonów 511-305-912 lub 798-213-944

 

Opublikowano: 18.12.2014 r.

 

Wniosek rozliczeniowy  - wsparcie pomostowe przedłużone - do pobrania (pdf)

 

 Opublikowano: 18.12.2014 r.

 

Zaktualizowana lista rezerwowa

 

Lp.

Nr wniosku

1.

5/PD

2.

14/PD

3.

7/PD

4.

3/PD

 

 

Opublikowano: 03.12.2014 r.

 

Lista Uczestników Projektu, którym przyznano wsparcie pomostowe przedłużone

wg numeracji złożonych wniosków

 

 

Lp.

Nr wniosku

1.

8/PD

2.

17/PD

3.

4/PD

4.

18/PD

5.

10/PD

 

 

 

 

Lista rezerwowa

 

Lp.

Nr wniosku

1.

5/PD

2.

14/PD

3.

7/PD

 

 

Opublikowano: 20.10.2014 r.

 

INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

Informujemy, iż w terminie od 20.10.2014 r. do 07.11.2014 r.

można składać wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

 

Opublikowano: 18.08.2014 r.

 

W związku z oszczędnościami w projekcie: „Nowe szanse zatrudnienia”, zapraszamy do udziału w projekcie osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Oferujemy:

  • Bezpłatne szkolenie zawodowe pn. „Pakiet prawo jazdy kat. C, świadectwo na przewóz rzeczy, cysterny, ADR’’;
  • stypendium szkoleniowe;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Szkolenie zawodowe poprzedzone będzie wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych.

 

1 wolne miejsce !

 

Nabór trwa od 18 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu w Skarżysku-Kamiennej ul. Fałata 18

Tel. 511-305-912, 798-213-944

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

 

 

Opublikowano: 18.08.2014 r.

 

Informacja o przebiegu realizacji projektu „Nowe szanse zatrudnienia”

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica ze Skarżyska-Kamiennej rozpoczęła  z dniem 01.01.2014 r.  realizację projektu  „Nowe szanse zatrudnienia”.

Po przeprowadzonej rekrutacji i ocenie formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowano do dalszego udziału w projekcie 50 Uczestników Projektu z powiatu koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego. 30 UP przystąpiło do ścieżki „Samozatrudnienie” a 20 UP do ścieżki „Szkolenia i staże”.

 

W ramach ścieżki „Samozatrudnienie” zrealizowano:

- Poradnictwo psychologiczne i zawodowe;

- Wsparcie szkoleniowo-doradcze (Szkolenie „ABC Przedsiębiorcy”, Doradztwo grupowe „Rozliczenia podatkowe”, Doradztwo z zakresu biznes planów).

W drodze konkursu po ocenie złożonych biznes planów, zostało zakwalifikowanych 20 Uczestników Projektu do otrzymania środków finansowych                  na rozwój przedsiębiorczości.

 W wysokości  40 tys. zł + wsparcie pomostowego podstawowego w wysokości 1.600 zł otrzymało 20 UP.

Z w/w UP zostały podpisane umowy o przyznanie wsparcia finansowego, podstawowego wsparcia pomostowego oraz o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego.

Od momentu podpisania umowy UP zaczęli wydatkowanie wsparcia finansowego.

 

 

W ramach ścieżki „Szkolenia i staże” zrealizowano:

- Poradnictwo zawodowe i psychologiczne;

- Szkolenie aktywizujące (w formie warsztatów);

- Szkolenie pn. „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie” – 13 UP;

 

W trakcie realizacji jest:

Szkolenie pn. „Pakiet prawo jazdy kat. C, świadectwo na przewóz rzeczy, cysterny, ADR’’ – 4 UP.

       

 

Opublikowano: 17.07.2014 r.

 

Informujemy, że w dniu 21.07.2014 r. Uczestnicy Projektu rozpoczną szkolenie zawodowe pn.: ,,Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w malej i średniej firmie’’, które odbywać się będzie w SPECTRA- szkolenia specjalistyczne, ul. Spółdzielcza 34a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

 

Opublikowano: 03.07.2014

 

Informujemy, że w dniu 04.07.2014 r. Uczestnicy Projektu rozpoczną szkolenie zawodowe pn.:„Pakiet Prawo jazdy kat. C, świadectwo na przewóz rzeczy, cysterny, ADR”.

 

Opublikowano: 02.07.2014

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego podstawowego

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

Przypominamy iż zgodnie z § 5 ust. 2 umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego "Warunkiem wypłaty każdej kolejnej rat miesięcznej podstawowego wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego”.

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu wsparcie pomostowe podstawowe - do pobrania pdf

 

Rozliczanie wsparcia finansowego (środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu wsparcia finansowego - do pobrania pdf

 

 

Opublikowano: 09.06.2014

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH

DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

W ramach projektu: „Nowe szanse zatrudnienia”

 

Ścieżka: SAMOZATRUDNIENIE

 

 

 

Lp.

Numer składanego

biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1.

15/BP/KL38

91,5

2.

30/BP/KL38

91,00

3.

1/BP/KL38

89,00

4.

16/BP/KL38

86,5

5.

22/BP/KL38

85,5

6.

28/BP/KL38

84,00

7.

21/BP/KL38

83,00

8.

24/BP/KL38

83,00

9.

17/BP/KL38

82,5

10.

11/BP/KL38

82,5

11.

23/BP/KL38

82,00

12.

12/BP/KL38

82,00

13.

5/BP/KL38

81,5

14.

29/BP/KL38

81,5

15.

18/BP/KL38

80,5

16.

26/BP/KL38

78,5

17.

9/BP/KL38

78,00

18.

14/BP/KL38

77,5

19.

10/BP/KL38

77,00

20.

25/BP/KL38

76,5

 

 

 

LISTA REZERWOWA

UCZESTNIKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE

W ramach projektu: „Nowe szanse zatrudnienia”

 

Ścieżka: SAMOZATRUDNIENIE

 

Lp.

Numer składanego

biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1.

7/BP/KL38

76,00

2.

2/BP/KL38

75,00

3.

19/BP/KL38

74,5

4.

4/BP/KL38

74,5

5.

27/BP/KL38

73,50

6.

13/BP/KL38

70,5

7.

6/BP/KL38

70,00

8.

8/BP/KL38

68,00

9.

3/BP/KL38

65,50

10.

20/BP/KL38

65,00

 

 

 

 

Opublikowano: 04.06.2014

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA” 

 

ŚCIEŻKA: SZKOLENIA I STAŻE

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1.

1/KL38/SK

89,00

2.

3/KL38/SK

88,50

3.

6/KL38/SK

88,50

4.

7/KL38/SK

88,00

5.

9/KL38/SK

87,30

6.

5/KL38/SK

85,50

7.

2/KL38/SK

84,50

8.

12/KL38/SK

78,00

9.

8/KL38/SK

77,00

10.

13/KL38/SK

77,00

11.

4/KL38/SK

75,80

12.

11/KL38/SK

71,00

13.

14/KL38/SK

65,30

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA”

 

ŚCIEŻKA: SZKOLENIA I STAŻE

MĘŻCZYŹNI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1.

3/KL38/SK

93,00

2.

2/KL38/SK

86,80

3.

4/KL38/SK

85,30

4.

2/KL38/K

82,80

5.

1/KL38/K

75,50

6.

6/KL38/SK

69,60

7.

5/KL38/SK

66,00

 

 

Opublikowano: 29.05.2014

LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Nowe szanse zatrudnienia”

 

 

 

Lp.

Numer składanego

biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1.

15/BP/KL38

91,5

2.

30/BP/KL38

91,00

3.

1/BP/KL38

89,00

4.

16/BP/KL38

86,5

5.

22/BP/KL38

85,5

6.

28/BP/KL38

84,00

7.

21/BP/KL38

83,00

8.

24/BP/KL38

83,00

9.

17/BP/KL38

82,5

10.

11/BP/KL38

82,5

11.

23/BP/KL38

82,00

12.

12/BP/KL38

82,00

13.

5/BP/KL38

81,5

14.

29/BP/KL38

81,5

15.

18/BP/KL38

80,5

16.

26/BP/KL38

78,5

17.

9/BP/KL38

78,00

18.

14/BP/KL38

77,5

19.

10/BP/KL38

77,00

20.

25/BP/KL38

76,5

21.

7/BP/KL38

76,00

22.

2/BP/KL38

75,5

23.

19/BP/KL38

74,5

24.

4/BP/KL38

74,5

25.

3/BP/KL38

72,00

26.

27/BP/KL38

72,00

27.

13/BP/KL38

70,5

28.

6/BP/KL38

70,00

29.

8/BP/KL38

68,00

30.

20/BP/KL38

65,00

 

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 20 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 

Uczestnicy projektu, których biznes plany nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania

mają możliwość złożenia do

Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej Sp. z o.o.

wniosku o jego ponowne rozpatrzenie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

Opublikowano: 28.05.2014

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW

DO PROJEKTU „NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA’’

W RAMACH ŚCIEŻKI: SZKOLENIA I STAŻE

 

W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu w ramach ścieżki

SZKOLENIA I STAŻE nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących  numerach rekrutacyjnych:

 

ŚCIEŻKA: SZKOLENIA I STAŻE

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

10/KL38/SK

1/KL38/ST

 

 

 

 

Opublikowano: 26.05.2014

 

Informujemy, iż został zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych

do projektu „Nowe szanse zatrudnienia” w ramach ścieżki Szkolenia i staże.

 

 

Opublikowano: 30.04.2014

 

Informujemy, iż w dniu 02.05.2014 r. Biuro Projektu jest nieczynne.

 

Opublikowano: 30.04.2014

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNES PLANÓW

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w dniu 30.04.2014 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurze Projektu:

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 10

w nieprzekraczalnym terminie:

od 06.05.2014 r. do 19.05.2014 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00 – 16.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

Kserokopie dokumentów i kopia biznes planu muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i opatrzone parafką.

Wzór biznes planu jest do pobrania w zakładce „Dokumenty”.


Biznes plany złożone po terminie nie podlegają ocenie.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu.

 

Opublikowano: 09.04.2014

Informujemy, że zostaje przedłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych

do projektu „Nowe szanse zatrudnienia” w ramach ścieżki Szkolenia i staże

do momentu osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie umieszczona na niniejszej stronie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w biurach projektu:


Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18 w godz. 8.00-16.00

Starachowice ul. Partyzantów 1a w godz. 9.00-13.00

Końskie- Modliszewice ul. Piotrowska 30 w godz. 10.00-14.00

 

Opublikowano: 01.04.2014

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA”

 

ŚCIEŻKA: SAMOZATRUDNIENIE

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

7/KL38/SK

93,90

2

13/KL38/SK

89,75

3

6/KL38/SK

87,80

4

9/KL38/SK

87,70

5

2/KL38/ST

86,25

6

3/KL38/SK

84,05

7

1/KL38/K

82,00

8

1/KL38/ST

81,90

9

1/KL38/SK

81,50

10

18/KL38/SK

81,00

11

2/KL38/SK

80,90

12

3/KL38/K

80,75

13

8/KL38/SK

80,20

14

5/KL38/ST

79,65

15

14/KL38/SK

79,65

16

15/KL38/SK

78,90

17

10/KL38/SK

78,80

18

19/KL38/SK

78,60

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

11/KL38/SK

77,40

2

17/KL38/SK

76,70

3

20/KL38/SK

76,50

4

12/KL38/SK

76,20

5

5/KL38/SK

69,40

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

2/KL38/K

69,60

2

16/KL38/SK

56,65

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 01.04.2014 r.

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA”

 

ŚCIEŻKA: SAMOZATRUDNIENIE

MĘŻCZYŹNI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

26/KL38/SK

87,90

2

16/KL38/SK

86,00

3

25/KL38/SK

85,60

4

9/KL38/ST

85,30

5

14/KL38/SK

85,10

6

20/KL38/SK

84,90

7

7/KL38/SK

84,55

8

6/KL38/SK

83,30

9

1/KL38/SK

80,50

10

6/KL38/ST

80,30

11

21/KL38/SK

79,25

12

19/KL38/SK

79,15

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

5/KL38/ST

79,10

2

2/KL38/K

79,00

3

17/KL38/SK

78,75

4

9/KL38/SK

78,50

5

4/KL38/ST

78,50

6

1/KL38/ST

78,00

7

8/KL38/SK

76,65

8

2/KL38/ST

75,65

9

8/KL38/ST

75,25

10

15/KL38/SK

75,15

11

3/KL38/SK

74,15

12

12/KL38/SK

73,00

13

11/KL38/SK

72,70

14

4/KL38/SK

72,40

15

5/KL38/SK

72,30

16

18/KL38/SK

70,85

17

10/KL38/SK

63,00

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

3/KL38/ST

69,60

2

22/KL38/SK

69,00

3

13/KL38/SK

66,20

4

1/KL38/K

65,45

5

24/KL38/SK

65,00

6

3/KL38/K

61,60

7

23/KL38/SK

59,05

 

Opublikowano: 26.03.2014
 

Informujemy, że zostaje przedłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych

do projektu „Nowe szanse zatrudnienia” w ramach ścieżki Szkolenia i staże

do dnia 08.04.2014r.


 

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w biurach projektu:


Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18 w godz. 8.00-16.00

Starachowice ul. Partyzantów 1a w godz. 9.00-13.00

Końskie- Modliszewice ul. Piotrowska 30 w godz. 10.00-14.00

 

Opublikowano: 24.03.2014

 


WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „NOWE SZANSE ZATRUDNIENIA’’

W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących  numerach rekrutacyjnych:

 

ŚCIEŻKA: SAMOZATRUDNIENIE

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

4/KL38/SK

2/KL38/SK

3/KL38/ST

7/KL38/ST

4/KL38/ST

 

4/KL38/K

 

 

 

Opublikowano: 12.03.2014

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo- Doradcza Sp. z o.o. informuje, że w dniu11.03.2014 r. zakończyła nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Nowe szanse zatrudnienia”  w ramach ścieżki Samozatrudnienie.

 

 

Informujemy ,że  przedłużony zostaje termin składania Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Nowe szanse zatrudnienia” w ramach ścieżki Szkolenia i staże do dnia 25.03.2014r.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w biurach projektu:


Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18 w godz. 8.00-16.00

Starachowice ul. Partyzantów 1a w godz. 9.00-13.00

Końskie- Modliszewice ul. Piotrowska 30 w godz. 10.00-14.00 

 

Opublikowano: 19.02.2014

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE,

POSIADAJĄCE STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ DOŁĄCZYĆ DO DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH KSEROKOPIĘ AKTUALNEGO  ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSKIEGO / POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O.O.

 

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

„Nowe szanse zatrudnienia”

 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które uczą się, pracują / pracowały lub zamieszkują

na obszarze powiatów skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego

(wg. przepisów KC), przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy

z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn

dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 25.02.2014 r. i trwać będzie do 11.03.2014 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

Skarżysko-Kamienna

ul. Fałata 18

poniedziałek - piątek

 w godz. 8.00-16.00

tel: 511-305-912  lub 798-213-944

Końskie – Modliszewice

ul. Piotrowska 30

poniedziałek – piątek

 w godz. 10.00-14.00

tel: 881-591-174

Starachowice

ul. Partyzantów 1a

poniedziałek - piątek

w godz. 9.00-13.00

tel: 518-174-512

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.nsz.pakd.pl oraz www.staszic.skar.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.